TUDNIVALÓK A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL KAPCSOLATBAN

A magyar állampolgárság fennállása az alábbi okiratokkal igazolható:

  • érvényes magyar személyi igazolvány
  • érvényes magyar útlevél
  • egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány

Aki a fenti okiratok valamelyikével nem rendelkezik, annak magyar állampolgárságát vizsgálni kell. Anélkül, hogy a magyar állampolgársági szabályok részletezésébe belemennénk, feltételezhetően magyar állampolgár az, aki (vagy akinek felmenője) igazoltan magyar állampolgár volt, 1929. szeptember 1-jét követően Magyarország mai területén lakóhellyel rendelkezett és sem a világháborús békeszerződések miatt, sem külföldi házasságkötés révén, sem lemondással, megfosztással, vagy más módon nem veszítette el magyar álampolgárságát. Magyar állampolgár anya és nem magyar állampolgár apa gyermeke csak 1957. október 1-jét követően szerzett születéssel magyar állampolgárságot. 

Törvényi meghatározás alapján magyar állampolgárnak elsősorban magyar állampolgár leszármazottját tekintjük (fia, lánya, unokája, dédunokája). Azonban az állampolgárságot a 20. század során érvényben levő törvények is befolyásolják.

Az országot 1929. szeptember 1-je előtt elhagyók, ha 10 éven belül nem tértek vissza vagy nem jelentkeztek valamely magyar konzulátuson, állampolgárságukat automatikusan elveszítették. A II. világháború után elcsatolt területeken élők külföldi állampolgárságot szereztek a területi felosztás alapján. A svábok kitelepítése hasonlóképpen a német állampolgárság megszerzésével, a magyar elvesztésével járt.

További befolyásoló tényező, hogy 1957. szeptember 30-ig az állampolgárság kizárólag az édesapa révén öröklődhetett. Az ezután a dátum után születettek szerezhetnek állampolgárságot az anyai ágat is figyelembe véve.

A 2011. január 1-től életbe lépett új állampolgársági törvény azok számára is lehetővé teszi a magyar állampolgárság megszerzését, akik a fent felsorolt törvények alapján korábban nem voltak rá jogosultak. Az úgynevezett egyszerűsített honosítási eljárás során szükséges igazolni a magyar nyelv ismeretét, valamint benyújtani a következő dokumentumokat:

  • valamely felmenő magyar állampolgárságának igazolása (születési vagy házassági anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, útlevél, munkakönyv, stb. révén)
  • a leszármazás igazolása a magyar felmenőtől a kérelmezőig (születési és házassági anyakönyvi kivonatok révén)
  • ha a kérelmező házas, elvált vagy özvegy, a családi állapotot anyakönyvi kivonattal szükséges igazolni
  • saját kézzel, magyar nyelven írt önéletrajz
  • egy 3x4 cm-es színes igazolványkép
  • a szükséges adatlapok kitöltése és konzul előtti aláírása

Tájékoztatásul közöljük, hogy az angolai (vagy esetlegesen más állampolgárság) megléte az Ön magyar állampolgárságát nem érinti, mivel a magyar törvények, de az angolai rendelkezések szerint is megengedett a kettős (vagy esetlegesen a többes) állampolgárság.

Amennyiben további kérdései vannak, kérjük lépjen kapcsolatba Magyarország Luandai Nagykövetségével.