Magyar és angolai állampolgárok a két ország bármelyikében köthetnek egymással házasságot. A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében ajánlott a házasságkötést a másik országban is anyakönyveztetni.

HÁZASSÁGKÖTÉS MAGYARORSZÁGON

Szükséges az angolai születési anyakönyvi kivonat, valamint egy hivatalos okirat, amely tartalmazza az angolai állampolgár teljes nevét, születési helyét és idejét, családi állapotát, állampolgárságát, állandó lakcímét, nagykorúságának és cselekvőképességének tényét, valamint azt, hogy házasságkötése az érintett magyar állampolgárral (név, születési adatok) az angolai jog szerint nem ütközik akadályba. Az okiratot az angolai jog szerinti anyakönyvi hivatalban kell kérvényezni. Mindkét dokumentumot angolai Apostille tanúsítvánnyal kell ellátni. A portugál nyelvű okmányokat el kell látni hiteles magyar fordítással is. (A fordítás elkészítésében, illetve hitelesítésében a nagykövetség tud segíteni, az eljárások konzuli díj megfizetése mellett lehetségesek.) 

 HÁZASSÁGKÖTÉS Angolában

A gyakorlat nem egységes, ezért feltétlenül kérjenek információt attól az angolai hatóságtól, amelyik előtt házasságot kívánnak kötni.

Mindenképpen szükséges a magyar születési anyakönyvi kivonat, valamint a magyar anyakönyvvezető által kiállított igazolás a magyar állampolgár házasulandó fél családi állapotáról. Mindkét dokumentumot magyar Apostille tanúsítvánnyal kell ellátni. A magyar nyelvű okmányokat el kell látni hivatalos portugál fordítással is.

ANYAKÖNYVVEZÉS A MÁSIK ORSZÁGBAN

Angolában kötött házasság magyarországi anyakönyvezése vagy Magyarországon, az anyakönyvvezetőnél, vagy külföldön, a konzulnál kezdeményezhető, a szükséges adatlap kitöltésével, valamint egy eredeti (angolai) házassági anyakönyvi kivonat leadásával. Az anyakönyvi kivonatot előbb el kell látni angolai Apostille tanúsítvánnyal és hiteles magyar fordítással. (A fordítás elkészítésében, illetve hitelesítésében a nagykövetség tud segíteni, az eljárások konzuli díj megfizetése mellett lehetségesek.) 

Magyarországon kötött házasság angolai anyakönyvezése a budapesti angolai nagykövetségen, vagy az angolai illetékes anyakönyvi hivatalban kezdeményezhető. Ehhez a megfelelő magyar Apostille tanúsítvánnyal és fordítással ellátott magyar anyakönyvi kivonatra van szükség. (A hiteles fordítás elkészítése után szükséges az ún. közbenső felülhitelesítés, majd a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve legvégül Angola Budapesti Nagykövetségen kérvényezhetőek a diplomáciai felülhitelesítések.)