A MAGYAR ÚTLEVÉL CSERÉJE

Biometrikus magánútlevél iránti kérelem benyújtása Magyarország Luandai Nagykövetségén, illetve (akkreditált országok esetén) az esetenként megtartott, kihelyezett konzuli napon, kizárólag személyes megjelenés mellett lehetséges.

Az útlevél cseréjét célszerű még annak érvényességi idején belül – legalább 3 hónappal a lejárat előtt – kezdeményezni.

Ehhez az alábbiak szükségesek:

 • A még érvényes, vagy lejárt útlevél eredetben,
 • További dokumentum, ami rendelkezésre áll a személyazonosság igazolásához (személyi igazolvány, vezetői engedély), illetve mindhárom okmány érvénytelensége esetén születési anyakönyvi kivonat, valamint házassági anyakönyvi kivonat,
 • Lakcímkártya

18 éven aluli gyermek útlevélkérelmének benyújtásakor mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

ELSŐ MAGYAR ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM

2009. június 26. óta a magyar állampolgárok részére ujjlenyomatot is tartalmazó, 2. generációs biometrikus útlevelet állítanak ki.

Az ún. biometrikus útlevélkérelmek benyújtása lehetséges Magyarország Luandai Nagykövetségén.

Főszabályként elmondható, hogy magyar útlevél iránti kérelmet csak a bizonyíthatóan magyar állampolgár nyújthat be.

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

Az útlevél kb. 6-8 hét alatt készül el, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje kb. 12-18 hét. 

Az útlevélkérelem mellékletei:

 • magyar születési anyakönyvi kivonat
 • magyar házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a kérelmező házas, elvált, vagy özvegy)
 • a kérelmező érvényes, fényképes angolai személyazonossági igazolványa (BI),
 • a hiányzó magyarországi születési, vagy házassági anyakönyvi kivonatoknak beszerzését a Nagykövetségen lehet kezdeményezni,
 • a kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell

IDEIGLENES ÚTLEVÉL (ELVESZETT ÚTLEVÉL)

Ha az ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgár útlevele elvész, lejár, vagy egyéb okból személyazonosításra, utazásra alkalmatlanná válik, hazatéréséhez ideiglenes magánútlevél kiállítását kérheti a nagykövetségtől. Az útlevél kiállítását a szükséges jegyzőkönyv és adatlap kitöltésével és aláírásával lehet kérelmezni. Csatolni kell 1 db új, személyazonosításra alkalmas, 3,5x4,5 cm-es fényképet, valamint - ellopott útlevél esetén - a helyi rendőrségen felvett jegyzőkönyv másolatát is. A személyazonosítás megkönnyítése érdekében lehetőség szerint közölni kell az alábbi adatokat:

Név

 • Születési hely, idő,
 • Anyja neve,
 • Magyarországi állandó lakcím, illetve tartózkodási hely,
 • Elveszett útlevél száma, érvényessége (fénymásolata, ha van)
 • Személyi igazolvány, kártya alakú vezetői engedély száma
 • A kérelmező angolai elérhetőségei
 • Magyarországi hozzátartozók elérhetősége (amennyiben az értesítésüket kéri)
 • Amennyiben a magyar külképviselet felkeresése aránytalan nehézséget okoz (akkreditált országokban főleg), a magyar állampolgár bármely európai uniós nagykövetségtől vagy főkonzulátustól kérheti vészhelyzeti úti okmány (Emergency Travel Document – ETD) kiállítását

Egyéb tudnivaló:

A magyar külképviseletek az ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak csak rendkívüli esetben, igen korlátozott mértékben nyújthatnak anyagi támogatást. A bajbajutottak szükség esetén rokonaiktól, ismerőseiktől juthatnak leggyorsabban pénzhez, például a Western Union gyorsátutalási szolgáltatás segítségével.

 A FÉNYKÉPRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az 1 darab fénykép legyen:

 • 6 hónapnál nem régebbi,
 • színes,
 • igazolványkép méretű (35 x 45 mm),
 • éles, jó minőségű,
 • egész-arcos,
 • egyszínű, világos háttér előtt,
 • fejfedő nélkül, kivéve a vallási okokból viselt fejfedőt,
 • szemből fényképezett,
 • szemüveg viselése megengedett, feltéve, hogy a szemek jól láthatóak maradnak és a fény nem tükröződik vissza a lencse üvegén-

Fejfedő (kendő) használata csak vallási okokból megengedett, feltéve, hogy az arc továbbra is jól kivehető a fotón.

 További információkat – hétfőtől-péntekig 9 és 14.00 között a nagykövetség (+244 222 774 231) telefonszámán kaphat.